Kontaktujte nás

Úvodnú konzultáciu poskytujeme zadarmo

Mediačno-konzultačné centrum Sova

Horná 54, 974 00 Banská Bystrica

Mgr. Martin Dubníček

+421 918 467 030

mediatorbb@gmail.com

Mgr. Peter Maľa, PhD.

+421 907 430 182

malamediator@gmail.com

Ing. Soňa Malecová

+421 905 638 769

malecovasona@gmail.com


Hlasová schránka:

+421 902 854 196

Podateľňa:

mkcsovapodatelna@gmail.com