Den: 10. 11. 2019

#Business

Byť kňazom je poslanie

Dnešná doba– Malý chlapec, ktorý vyrastá v dnešnej uponáhľanej a nechutnej dobe si pomyslí, že by sa rád zahral na telefóne, tablete, xboxe, televízore alebo iných podobných vymoženostiach dnešnej doby a je mu to splnené. Minulá doba– Paradox – v minulosti sa malí chlapci […]