O tajomstve výroby skla a jeho začiatkoch vzniklo mnoho legiend. Jedna z najznámejších bola zaznamenaná v prvom storočí historikom Plíniom. Podľa tejto legendy sa všetko odohralo v Sýrii na mieste, kde rieka Belus ústi do mora. Rieka sa do mora vlievala pomaličky, kĺzavo a more tu bolo bujaré, pobrežie vytrvalo bičovalo vlnami. Toto miesto si obyvatelia veľmi vážili. Voda nebola pitná, ale považovali ju za posvätnú a bola súčasťou niektorých náboženských ceremoniálov. Zmes tejto slanej a sladkej vody obsahovala piesok, ktorý zúrivé vlny miesili a zbavovali nečistôt.

zábradlí

Hovorí sa, že raz na tomto mieste kotvila loď prevážajúca sódu. Obchodníci boli po dlhej plavbe unavení a hladní, rozhodli sa pripraviť si jedlo. Nenašli však nablízku žiadne kamene, ktorými by mohli podložiť kotol. Pomohli si tak, že namiesto kameňov vzali z plavidla niekoľko debničiek prevážanej sódy. Pod vplyvom tepla z ohňa, v kombinácii s pieskom na pobreží, zbadali priehľadné tekuté pramienky niečoho neznámeho – a toto bol objav skla.

Faktom zostáva, že oblasť blízko izraelského mesta Akko, dnes známeho ako Acre, bola ako zdroj celé stáročia používaná starovekými výrobcami skla. Chemické analýzy piesku z ústia rieky Belus potvrdzujú, že obsahuje vysoký podiel kremeňa, dostatočné množstvo vápenatých zložiek a len málo nečistôt.

Sklo dnes
Vo svojich začiatkoch sa sklo používalo najmä na výrobu rôznych malých dekorácií a šperkov, okenných tabuliek. Bolo znakom nadradenosti a luxusu, dovoliť si ho mohla iba šľachta. Farebné sklo, z ktorého vytvárali mozaiky v kostoloch, ohurovalo veriacich.

metro

Dnes sa používa v domácnostiach bežne, nájdeme ho v každej kuchyni. Okrem sklenených okenných tabúľ sa stalo súčasťou modernej architektúry v ešte väčšom meradle, vďaka moderným technológiám jeho spracovania slúži ako zábradlie, dvere https://lmmont.sk/sklenene-realizacie/sklenene-dvere/, steny, dokonca aj celé strechy, vysunuté presklené bazény a iné. Pre svoje vlastnosti je veľmi obľúbené, doslova odzrkadľuje potreby trhu. Prepúšťa svetlo, presvetľuje priestor, otvára ho, dodáva dojem priestrannosti. Sklo sa stalo nepostrádateľnou súčasťou nášho života a kreatívnym nástrojom dizajnérov.