1. Dizajn stránky

 Dizajn vašej www- stránky je veľmi dôležitý. Šancu urobiť prvý dojem máte iba raz. Preto si dajte záležať, aby bol viac ako dobrý. Mal by potencionálneho zákazníka zaujať tak, aby chcel na stránke zostať dlhšie a prezrieť si jej obsah. Preto odporúčam zvoliť priateľskú a harmonickú formu.
Vyhýbajte sa výrazným zmenám v jej výzore, pretože ľudia ju potom vnímajú ako úplne inú. Ak si budujete svoju značku, tak to bude kontraproduktívne.

eshop

  1. Rozsah sortimentu

Rozsah ponúkaného sortimentu treba zvážiť. Ale menej je niekedy viac. Uvedomte si, že iba dvadsať percent vecí vám robí osemdesiat percent obratu. Všetko ostatné je zbytočne zaťažujúce  administratívne, evidenčne a v prípade skladu aj priestorovo. Vytypujte si na základe štatistík, recenzií, skúseností najpredávanejšie produkty a sústreďte sa na nich. Aj za cenu, že sa nájde niekoľko zákazníkov, ktorých neuspokojíte. Nikdy neuspokojíte všetkých, to sa nedá. 

  1. Informácie o produktoch

Dajte si tú námahu a o každom produkte napíšte čo najviac informácií. Vaši zákazníci si zaslúžia vedieť, za čo platia. Okrem toho si ušetríte čas pri odpovedaní na písomné otázky, alebo telefonáty, ktoré by určite prichádzali, ak by zákazníci potrebovali vedieť viac. Informácie pri popise produktov musia byť pravdivé. Vyhnete sa tak reklamáciám a šíreniu negatívneho povedomia o vašom obchode.

  1. Dostupnosť

V dnešnej dobe nechce zákazník na svoj tovar čakať týždne. Preto môže byť vašou veľkou výhodou pred konkurenciou mať tovar na sklade. V prípade, že produkty objednávate od dodávateľa, dohodnite si čo najflexibilnejšie dodacie podmienky. Reálnu dostupnosť uvádzajte určite  pri každom tovare. Je to seriózne voči zákazníkovi.

  1. Objednávka

Čo sa týka samotného procesu objednávania, mal by byť čo najjednoduchší. Vyhnite sa mnohým krokom, ktoré by mohli nakupujúceho otráviť. Samozrejmosťou z vašej strany je okamžitá spätná väzba s potvrdením a celou rekapituláciou objednávky, ktorú zašlete nakupujúcemu na e-mail.

online shop

  1. Balenie

Je žiadúce, aby ste mali k dispozícii čo najviac baliaceho materiálu pre vaše objednávky, aby sa kvôli nedostatku nepredlžoval dodací termín. Nezbavujte sa prostredníctvom balenia zvyškov kartónu a novinového papiera, vyzerá to neseriózne a neúctivo k zákazníkovi.

  1. Fakturácia

Nerobte faktúry ručne, ale zautomatizujte si tento proces kvôli úspore času. Zdĺhavé vyhotovovanie faktúr vám neprinesie zisk. Zisk vám prinesie ušetrený čas, ktorý budete môcť venovať oslovovaniu zákazníkov.