V oceánoch je natiahnutých okolo štyristodvadsať optických káblov. Nachádzajú sa v Tichom, Atlantickom aj Severnom ľadovom oceáne. Medzi Európou a Amerikou leží vo vode až trinásť takýchto spojení.

vlny

Ako spomínané prepojenia vyzerajú? Nejedná sa o bežné počítačové káble, ktoré nájdete v kancelárii. Káble v morských hlbinách majú priemer až sedem centimetrov, k čomu prispieva vrstva medi, hliníku, oleja, polyetylénu a ochranných oceľových káblov. Internetový špagát na morskom dne je vďaka tomu hrubý ako fľaša vína. Jeden meter tejto šnúry váži až okolo desať kilogramov.
Najdlhší z týchto káblov sa nazýva Sea – Me- We3, meria približne tridsať deväť tisíc kilometrov, čo takmer zodpovedá dĺžke rovníku. Sprostredkováva internet až do tridsiatich dvoch krajín.

Signál prenášajúci sa touto cestou je dokonca rýchlejší než cez satelit. Pri prenose dát satelitnou cestou musí signál precestovať úsek dlhý až sedemdesiat tisíc kilometrov, čo trvá podstatne pomalšie než káblovou púťou vo vodných hlbinách. Po dne musí informácia prejsť len niekoľko tisíc kilometrov, preto sa k adresátovi dostane oveľa skôr.

internet

Napríklad aj svetoznáme firmy Microsoft a Facebook používajú spoločný kábel dlhý šesťtisícšesťsto kilometrov. Začína v americkej Virginia Beach a končí v španielskom Bilbau. Prenášajú sa ním data o veľkosti stošesťdesiat terabitov za sekundu. Tomuto číslu zodpovedá až dvadsaťtisíc hodín Netlix videí vo formáte HD.
Možno si viacerí povedia, že cez satelit síce ide signál pomalšie, ale zato bezpečnejšie. Veď káble na dne vodných útvarov sa ľahko môžu poškodiť. Je pravdou, že v roku 2007 sa ázijskí piráti pokúšali odcudziť jedenásť kilometrov kábla, ktorý spájal Hong Kong s Vietnamom. Narušitelia zákona však našťastie skončili v rukách polície. Aj žraloky sa často pokúšajú komunikačné kanály prehrýzť, ale najväčšie nebezpečenstvo pre nich predstavujú kotvy lodí. Z tohto dôvodu sa v plytkejších úsekoch oceánu šnúry vkladajú do jám,  ktoré vyhĺbil špeciálny stroj. V najväčšej hĺbke osemtisíc kilometrov však ležia voľne položené na dne.

Zrejme sa to zdá paradoxné, ale napriek stále rozširujúcemu sa svetu internetu, podmorskú kabeláž využívame iba na dvadsať percent. Prevádzkovatelia káblov ich stále upravujú, aby umožňovali prenášať viac dát.