Ak vlastníte spoločnosť, tak ako ste ju založili, tak ju máte možnosť aj zrušiť. Dôvodov, prečo sa spoločnosti zrušujú je mnoho, môže to mať za následok napríklad hospodárska kríza, alebo samotné rozhodnutie orgánov spoločnosti a podobne. Viete však, čo vás čaká, kým vaša spoločnosť zanikne? Bude sa od vás vyžadovať likvidácia sro, alebo jednoducho zrušíte spoločnosť? V tomto článku si priblížime, čo vás pri zrušení a zániku spoločnosti čaká.

knížky

Je nejaký rozdiel medzi pojmami zrušenie a zánik spoločnosti?

Áno. Medzi týmito dvoma pojmami existuje veľký rozdiel, a to, vo všeobecnosti a jednoducho povedané, zrušenie spoločnosti je stav, kedy ste sa rozhodli ako orgány spoločnosti, že idete spoločnosť zrušiť a začínate podnikať kroky k jej zrušeniu. Zánik, je zase stav, kedy ste splnili všetky podmienky zrušenia a teda vaša spoločnosť bude vymazaná z obchodného registra. Zrušenie so sebou prináša právne kroky, ktoré musíte splniť, teda stále môžete byť účastníkmi konania, ak sa vyžaduje, ale hlavne, ak máte nejaký majetok spoločnosti, je potrebná likvidácia sro. Likvidácia sro v jednoduchosti povedané je speňažovanie majetku, s ktorou spoločnosť disponuje a jej následné prerozdelenie medzi všetkých veriteľov spoločnosti. Až po všetkých týchto úkonoch nastáva výmaz z obchodného registra a teda vaša spoločnosť zaniká, teda neexistuje.

podepsané dokumenty

Kto je to likvidátor?

Ak sa vás teda týka zrušenie spoločnosti s likvidáciou, je čas osloviť likvidátora aby začal vykonávať svoju prácu, teda likvidáciu spoločnosti. Likvidátora určuje v bežnom prípade, teda pri dobrovoľnom rozhodnutí o zrušení spoločnosti, valné zhromaždenie. Ak však vašu spoločnosť ruší súd, súd vám určí aj likvidátora. Na likvidácii spoločnosti sa môže podieľať aj viacero likvidátorov. Likvidácia sro je však dosť náročný proces, či už po stránke vybavovania, papierovačiek a rôznych postupov. Existuje však možnosť osloviť externú spoločnosť, ktorá za vás vybaví všetky záležitosti. Ak sa rozhodujete, že si takúto spoločnosť najmete, vyberajte spoločnosť, ktorá je kvalitná a ktorá vám zaručene pomôže. V súčasnej dobe existuje veľká konkurencia medzi likvidačnými spoločnosťami, takže je skutočne dôležité siahať po tých najlepších firmách. Ak máte záujem o kvalitnú spoločnosť, určite sa obráťte na internetové stránky spoločnosti https://www.easystart.sk.