Rozbehnutie podnikania alebo jeho rozšírenie o nový subjekt, v každom z týchto prípadov sa môžeme stretnúť s nutnosťou založiť si vlastnú firmu, alebo si nejakú kúpiť a využiť k tomu sro na predaj.

Prečo si veľa súčasných podnikateľov firmy kupuje, keď si ich môžu sami založiť?

Odpoveď dokáže byť priama. Väčšinou je to kvôli úspore času. Keď sa vo svojom odvetví potrebujú dostať k obchodnej príležitosti a rozbehnúť nový biznis, pričom tu niekedy zohráva dôležitú úlohu aj čas. Veď už klasické príslovie hovorí, že „čas sú peniaze“ a hlavne v podnikaní sa dá toto tvrdenie aplikovať v tých najrôznejších smeroch a príležitostiach.

Peniaze, čas

Zakladanie vlastnej firmy je totiž hlavne časovo (ale aj byrokraticky) náročný proces, ktorý sa nezaobíde bez úradných záležitostí a napríklad ani bez zakladateľských dokumentov. Pri zakladaní obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným bez spoločenskej zmluvy a tiež bez splatenia základného imania v minimálnej hranici 5 000 eur.

Potom ak takáto firma alebo obchodná spoločnosť chce spolupracovať s obchodnými partnermi, mala by vedieť, že väčšina partnerov pravdepodobne budú registrovanými platcami DPH. A keď sa firma rozhodne zaregistrovať na daňový úrad, ten jej môže prideliť vysokú zábezpeku.

Z týchto dôvodov znie potom kúpa hotovej spoločnosti s.r.o. s dph ako oveľa praktickejšie a rýchlejšie riešenie, tiež s menším rizikom zlyhania pri zakladaní.

Mince, perá, papiere

Totiž eseročku v takomto prípade nebudete musieť zakladať, a teda ani ju zapísať do Obchodného registra, ani pri nej splácať základné imanie a táto bude tiež registrovaným platcom DPH. Predaj takejto spoločnosti prebehne prevodom jej obchodného podielu na kupujúceho.

A celý predaj, respektíve prevod a prepis na nového vlastníka prebehne takmer okamžite. Je to významná úspora času a tiež administratívnych povinností.