Systém dnešnej ekonomiky vedie každého z nás k tomu, aby prebojoval iba svoje vlastné záujmy a z týchto záujmov vyťažil iba a len kapitál. Vo svoj prospech samozrejme. Ale ľudia v podstate takéto zmýšľanie dnes nasledovať chtiac-nechtiac musia, nakoľko chcú bojovať nielen za seba, ale aj za svoje deti. Našej spoločnosti vládne veľmi rozšírený a silný ekonomický individualizmus a jeho zmýšľanie, kedy už ako spoločnosť prestávame fungovať logicky a rozumne. Idey vymreli, morálku nahradili peniaze, záujem jednotlivca sa orientuje iba na vyšší finančný príjem. Netvoríme systém pre naše blaho, či morálny cieľ, ale len pre tovar, služby, ale hlavne finančný zisk.

rodina

Už málokto má náladu myslieť na kolektívne, vlastne všeobecné sociálne či národné blaho. K tomuto smeru však dnes ani neexistuje cesta. To by sa musel zmeniť ekonomický systém. Na svojich súkromne poskytovaných službách sa dnes nabalí každý a to viac, než by bolo zdravé. Bežný človek si tak svoj sociálny život musí hradiť vo všetkých smeroch sám a to čiastkami, na ktoré mu takmer ani nestačí jeho plat. štát zavrel oči, v tomto smere je nám takmer na nič a svojho občana nechá platiť i za absurdnosti. Vlastne štát sa zhostil úlohy vyberača poplatkov a násilného donucovača k platbe miesto toho, aby mnohé sociálne služby finančne pokryl sám.

hádka

  • Takýmito dnešnými príkladmi "solidárnosti" by som mohol pokračovať na niekoľko strán. Realita je taká, že dnešná ekonomika nás ženie smerom k vzájomnému sociálnemu rozvratu a vzájomného nepriateľstva. Každá sociálna, ako aj pracovná skupina  sa cíti znevýhodnená oproti tej druhej, vzniká vzájomná závisť a vzájomná túžba zobrať majetok tomu druhému. Pritom sme znevýhodnení všetci a to hlavne citovo. Takýmto rozdelením nemôžu veci fungovať správnym smerom nikdy.

duha
Chcelo by ekonomický systém, v ktorom by štát reprezentoval strechu, ochranu a pocit zabezpečenia, no a my jeho občania by sme boli prakticky rodina, domácnosť, ktorá by aj napriek menším roztržkám dokázala spoločne fungovať a tvoriť nie v blaho jednotlivca, ale v blaho rodiny a jej zabezpečenia i výhod.