Výber partnerky
Ktoré tri kritériá sú pre mužov pri výbere partnerky najdôležitejšie? Myslíte si, že muži si vyberajú partnerky predovšetkým na základe ich výzoru? Je pravda, že fyzický vzhľad je jedných z troch najdôležitejších kritérií pri výbere životnej partnerky, avšak nie tým najdôležitejším. Muži považujú za najdôležitejšie povahové vlastnosti partnerky, pretože, nech je žena akokoľvek krásna, keď mužovi nesadne jej povaha, skôr či neskôr ju opustí. Avšak, i fyzický vzhľad je pri výbere veľmi dôležitý a ten, kto tvrdí, že mu na vzhľade vôbec nezáleží, klame. Veď človek nás najskôr zaujme svojím zovňajškom, keďže do jeho vnútra na prvý pohľad nevidíme. V skutočnom živote však pre väčšinu mužov nie je ideálom krásy modelka z časopisu či herečka s dokonalou postavou a vzhľadom. Každý muž má iné kritéria krásy a častokrát krása partnerky preňho vychádza z jej očí, úsmevu, vyžarovania a správania. No a v neposlednom rade za veľmi dôležité považujú spoločné záujmy, na základe ktorých partneri trávia svoj voľný čas. Práve spoločné trávenie voľného času dáva priestor pre upevňovanie a rozvíjanie vzťahov.

láska

Partnerské vzťahy a manželstvo
Muži vnímajú partnerský vzťah ako vzájomné spolužitie či vzájomný vzťah dvoch ľudí a tento vzťah zohráva v ich živote jednu z najdôležitejších úloh. Preto by v skutočnosti máloktorý muž uprednostnil kariéru pred vzťahom. A nie je pravda, že sa nechcú ženiť. Muži väčšinou nevnímajú manželstvo iba ako kus papiera. Možno práve preto im to trvá trochu dlhšie, kým sa odhodlajú pre tento krok. Manželstvo pre nich predstavuje záväzok, spojenie so ženou, s ktorou chcú prežiť zvyšok svojho života, založiť si rodinu, zostarnúť s ňou. A keď sa už pre tento krok odhodlajú, s hrdosťou pred svetom ukazujú, že vstúpili do manželstva a veľmi radi pred ostatnými nazývajú partnerku svojou ženou.

svatba

Deti
Áno, aj muži túžia mať deti. Odovzdať svoj genetický fond a túžba zanechať po sebe niečo je v mužoch hlboko zakorenená, preto nie je prekvapujúce, že väčšina mužov chce mať v budúcnosti deti. Dieťa je živým dôkazom mužskosti, dôkazom, že je chlap chlapom. Okrem toho, aj keď sa zvyčajne muži snažia tváriť ako tvrdí chlapi, keď vezmú do náručia svoje dieťa, roztopia sa ako maslo na horúcom slnku. Koľkokrát môžeme vidieť, ako sa muž zabáva so svojimi deťmi, vyhadzuje ich do vzduchu, vystrája s nimi ako malé dieťa, túli sa s nimi a je vidieť, že ho to robí neskutočne šťastným. Zároveň môže pri deťoch naplno prejaviť svoje ochranárske inštinkty.

dítě
 
Pri vytváraní názorov na partnerské vzťahy, manželstvo, rodinu zohráva veľmi dôležitú úlohu viacero faktorov, medzi ktoré patrí predovšetkým rodina, z ktorej muž pochádza, výchova zo strany rodičov i spoločnosti, priatelia a pozorovanie vzťahov iných ľudí. Rodina stále zohráva najväčšiu úlohu vo formovaní názorov a hodnôt mladej generácie. V rodine muž získava vzory správania sa i partnerského či rodinného spolužitia a tieto nadobudnuté poznatky a skúsenosti si so sebou nesie po celý život.