Den: 25. 5. 2019

#Internet

Využívate internet rozumne?

Povedzme, že internet využívate. Zamysleli ste sa však niekedy aj nad tým, ako ho vlastne využívate? Snažíte sa dostať k novým a  zaujímavým informáciám, hráte počítačové hry, pracujete, alebo si len tak bez zmyslu prezeráte video za videom? Podľa odborníkov, je […]