Láska sa vie veľmi rýchlo zmeniť na nenávisť. Ak však partnera ľúbime, mali by sme sa negatívnym emóciám vyhnúť. Vo vzťahu predsa nejde o boj, ale o spoluprácu, súznenie a vzájomnú pomoc. Na každom vzťahu treba pracovať. V prípade, že sa začína naozaj rúcať, ide o ťažkú prácu na jeho náprave. V každom prípade musíte začať od seba a nie hľadať len chyby na partnerovi. Začnite konať ihneď a zachráňte spoločný život.

razítko

Niekedy sme tak uzavretí do svojho svete a problémov, že zabúdame počúvať toho druhého. Práve načúvanie a porozumenie túžbam partnera vie byť začiatkom nápravy naštrbeného vzťahu. V diskusii sa snažte potlačiť vlastné ego a hlavne pochopiť po čom vaša polovička túži a čo ju trápi.

Na druhej strane aj vy sami vyjadrite svoje túžby a strach. Spomeňte si na začiatok, ako to bolo pekné a ako ste vedeli hodiny prerozprávať. Mali by ste tieto chvíle vrátiť do života. Komunikácia je základom pochopenia seba i druhého. Vyjadrite čo je pre vás dôležité, čo vás trápi a aj to, že chcete váš vzťah zachrániť, pretože si toho druhého vážite.
Pretláčanie svojich záujmov v partnerskom spolužití môže po čase viesť k pocitu nespravodlivosti až odvrhnutia partnera. Kompromis musí byť na oboch stranách. Raz ustúpi jeden a raz druhý. Vo vzťahu nejde o pretekanie, ale o nájdenie spoločnej cesty. Nemôžete očakávať, že vždy budete víťazom a všetko bude len podľa vás.

dotek

Odpúšťajtepartnerovi drobné nedorozumenia a jeho vrtochy alebo zlozvyky. Nikto nie je dokonalý. Spomeňte si na to ako sa vám na začiatku tieto veci na partnerovi páčili. Pripomeňte si ten pocit a nájdite ho opäť v sebe. Snažte sa vidieť partnera v pozitívnom svetle, jeho dobré stránky a jeho srdce.
Musíte veriť, že vzájomným rešpektom a komunikáciou sa vám podarí vzťah obnoviť. Nemôžete však očakávať, že všetko bude vždy ružové a bez problémov. Vzťah sa mení práve tak, ako sa meníte aj vy obaja. V každej fáze nájdite niečo pekné. Radujte sa, že svojho partnera poznáte tak dobre, že viete predpokladať jeho reakcie. Stali sa z vás priatelia s láskou a to je najcennejšia vec na svete.